Volume 2 Issue 1
Jan.  2011
Turn off MathJax
Article Contents
Bo-jiao Yin, Ting Gao, Nuo-yan Zheng, Yin Li, San-yuan Tang, Li-ming Liang, Qi XIE. Generation of glyco-engineered BY2 cell lines with decreased expression of plant-specific glycoepitopes[J]. Protein&Cell, 2011, 2(1): 41-47. doi: 10.1007/s13238-011-1007-4
Citation: Bo-jiao Yin, Ting Gao, Nuo-yan Zheng, Yin Li, San-yuan Tang, Li-ming Liang, Qi XIE. Generation of glyco-engineered BY2 cell lines with decreased expression of plant-specific glycoepitopes[J]. Protein&Cell, 2011, 2(1): 41-47. doi: 10.1007/s13238-011-1007-4

Generation of glyco-engineered BY2 cell lines with decreased expression of plant-specific glycoepitopes

doi: 10.1007/s13238-011-1007-4
Funds:

This work was supported by grants from National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31030047) and the European Commission Sixth Framework Program (Grant No. SP22-CT-2004-511060).

 • Received Date: 2010-12-22
 • Rev Recd Date: 2011-01-06
 • Plants are known to be efficient hosts for the production of mammalian therapeutic proteins. However, plants produce complex N-glycans bearing β1,2-xylose and core α1,3-fucose residues, which are absent in mammals. The immunogenicity and allergenicity of plant-specific Nglycans is a key concern in mammalian therapy. In this study, we amplified the sequences of 2 plant-specific glycosyltransferases from Nicotiana tabacum L. cv Bright Yellow 2 (BY2), which is a well-established cell line widely used for the expression of therapeutic proteins. The expression of the endogenous xylosyltranferase (XylT) and fucosyltransferase (FucT) was downregulated by using RNA interference (RNAi) strategy. The xylosylated and core fucosylated N-glycans were significantly, but not completely, reduced in the glycoengineered lines. However, these RNAi-treated cell lines were stable and viable and did not exhibit any obvious phenotype. Therefore, this study may provide an effective and promising strategy to produce recombinant glycoproteins in BY2 cells with humanized N-glycoforms to avoid potential immunogenicity.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xiaoyang Dou,  Lulu Huang,  Yu Xiao,  Chang Liu,  Yini Li,  Xinning Zhang,  Lishan Yu,  Ran Zhao,  Lei Yang,  Chuan Chen,  Xianbin Yu,  Boyang Gao,  Meijie Qi,  Yawei Gao,  Bin Shen,  Shuying Sun,  Chuan He,  Jun Liu. METTL14 is a chromatin regulator independent of its RNA N6-methyladenosine methyltransferase activity. Protein&Cell, 2023, 14(9): 683-697.  doi: 10.1093/procel/pwad009
  [2] Yu-Sheng Chen,  Shuaiyao Lu,  Bing Zhang,  Tingfu Du,  Wen-Jie Li,  Meng Lei,  Yanan Zhou,  Yong Zhang,  Penghui Liu,  Yong-Qiao Sun,  Yong-Liang Zhao,  Ying Yang,  Xiaozhong Peng,  Yun-Gui Yang. Comprehensive analysis of RNA-seq and whole genome sequencing data reveals no evidence for SARS-CoV-2 integrating into host genome. Protein&Cell, 2022, 13(5): 379-385.  doi: 10.1007/s13238-021-00861-8
  [3] Rui Xiong,  Leike Zhang,  Shiliang Li,  Yuan Sun,  Minyi Ding,  Yong Wang,  Yongliang Zhao,  Yan Wu,  Weijuan Shang,  Xiaming Jiang,  Jiwei Shan,  Zihao Shen,  Yi Tong,  Liuxin Xu,  Yu Chen,  Yingle Liu,  Gang Zou,  Dimitri Lavillete,  Zhenjiang Zhao,  Rui Wang,  Lili Zhu,  Gengfu Xiao,  Ke Lan,  Honglin Li,  Ke Xu. Correction to: Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2. Protein&Cell, 2021, 12(1): 76-80.  doi: 10.1007/s13238-020-00792-w
  [4] Wanyin Tao,  Xiaofang Wang,  Guorong Zhang,  Meng Guo,  Huan Ma,  Dan Zhao,  Yong Sun,  Jun He,  Lianxin Liu,  Kaiguang Zhang,  Yucai Wang,  Jianping Weng,  Xiaoling Ma,  Tengchuan Jin,  Shu Zhu. Re-detectable positive SARS-CoV-2 RNA tests in patients who recovered from COVID-19 with intestinal infection. Protein&Cell, 2021, 12(3): 230-235.  doi: 10.1007/s13238-020-00778-8
  [5] Fangqiao Wei,  Xiangyu Sun,  Yufeng Gao,  Haoyu Dou,  Yang Liu,  Lili Su,  Haofei Luo,  Ce Zhu,  Qian Zhang,  Peiyuan Tong,  Wen Ren,  Zhe Xun,  Ruochun Guo,  Yuanlin Guan,  Shenghui Li,  Yijun Qi,  Junjie Qin,  Feng Chen,  Shuguo Zheng. Is oral microbiome of children able to maintain resistance and functional stability in response to short-term interference of ingesta?. Protein&Cell, 2021, 12(6): 502-510.  doi: 10.1007/s13238-020-00774-y
  [6] Yujia Wang,  Yu Zhao,  Zixian Zhao,  Dandan Li,  Hao Nie,  Yufen Sun,  Xiaobei Feng,  Ting Zhang,  Yu Ma,  Jing Nie,  Guangyan Cai,  Xiangmei Chen,  Wei Zuo. Single-cell RNA-Seq analysis identified kidney progenitor cells from human urine. Protein&Cell, 2021, 12(4): 305-312.  doi: 10.1007/s13238-020-00816-5
  [7] Jing Zhang,  Peter ten Dijke,  Manfred Wuhrer,  Tao Zhang. Role of glycosylation in TGF-β signaling and epithelial-to-mesenchymal transition in cancer. Protein&Cell, 2021, 12(2): 89-106.  doi: 10.1007/s13238-020-00741-7
  [8] Rui Xiong,  Leike Zhang,  Shiliang Li,  Yuan Sun,  Minyi Ding,  Yong Wang,  Yongliang Zhao,  Yan Wu,  Weijuan Shang,  Xiaming Jiang,  Jiwei Shan,  Zihao Shen,  Yi Tong,  Liuxin Xu,  Yu Chen,  Yingle Liu,  Gang Zou,  Dimitri Lavillete,  Zhenjiang Zhao,  Rui Wang,  Lili Zhu,  Gengfu Xiao,  Ke Lan,  Honglin Li,  Ke Xu. Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2. Protein&Cell, 2020, 11(10): 723-739.  doi: 10.1007/s13238-020-00768-w
  [9] Wei Li,  Wenchen Shen,  Bo Zhang,  Kuan Tian,  Yamu Li,  Lili Mu,  Zhiyuan Luo,  Xiaoling Zhong,  Xudong Wu,  Ying Liu,  Yan Zhou. Long non-coding RNA LncKdm2b regulates cortical neuronal differentiation by cis-activating Kdm2b. Protein&Cell, 2020, 11(3): 161-186.  doi: 10.1007/s13238-019-0650-z
  [10] Wenyan Qu,  Zheng Wang,  Hong Zhang. Phase separation of the C. elegans Polycomb protein SOP-2 is modulated by RNA and sumoylation. Protein&Cell, 2020, 11(3): 202-207.  doi: 10.1007/s13238-019-00680-y
  [11] Jiahua Wang,  Liyong Wang,  Jianbo Diao,  Yujiang Geno Shi,  Yang Shi,  Honghui Ma,  Hongjie Shen. Binding to m6A RNA promotes YTHDF2-mediated phase separation. Protein&Cell, 2020, 11(4): 304-307.  doi: 10.1007/s13238-019-00660-2
  [12] Jinbo Huang,  Xu Dong,  Zhou Gong,  Ling-Yun Qin,  Shuai Yang,  Yue-Ling Zhu,  Xiang Wang,  Delin Zhang,  Tingting Zou,  Ping Yin,  Chun Tang. Solution structure of the RNA recognition domain of METTL3-METTL14 N6-methyladenosine methyltransferase. Protein&Cell, 2019, 10(4): 272-284.  doi: 10.1007/s13238-018-0518-7
  [13] Pengcheng Yang,  Li Hou,  Xianhui Wang,  Le Kang. Core transcriptional signatures of phase change in the migratory locust. Protein&Cell, 2019, 10(12): 883-901.  doi: 10.1007/s13238-019-0648-6
  [14] Xiaojun Liu,  Shuguang Jiang,  Chongyun Fang,  Hua Li,  Xuhua Zhang,  Fuqin Zhang,  Carl H. June,  Yangbing Zhao. Novel T cells with improved in vivo anti-tumor activity generated by RNA electroporation. Protein&Cell, 2017, 8(7): 514-526.  doi: 10.1007/s13238-017-0422-6
  [15] Ting Shen,  Miao Han,  Gang Wei,  Ting Ni. An intriguing RNA species-perspectives of circularized RNA. Protein&Cell, 2015, 6(12): 871-880.  doi: 10.1007/s13238-015-0202-0
  [16] Yipeng Sun,  Jinhua Liu. H9N2 influenza virus in China: a cause of concern. Protein&Cell, 2015, 6(1): 18-25.  doi: 10.1007/s13238-014-0111-7
  [17] Wenbao Qi,  Weifeng Shi,  Wei Li,  Lihong Huang,  Huanan Li,  Ying Wu,  Jinghua Yan,  Peirong Jiao,  Baoli Zhu,  Juncai Ma,  George F. Gao,  Ming Liao,  Di Liu. Continuous reassortments with local chicken H9N2 virus underlie the human-infecting influenza A (H7N9) virus in the new influenza season, Guangdong, China. Protein&Cell, 2014, 5(11): 878-882.  doi: 10.1007/s13238-014-0084-6
  [18] Shan Gao,  Chen Yang,  Shan Jiang,  Xiao-Ning Xu,  Xin Lu,  You-Wen He,  Annie Cheung,  Hui Wang. Applications of RNA interference highthroughput screening technology in cancer biology and virology. Protein&Cell, 2014, 5(11): 805-815.  doi: 10.1007/s13238-014-0076-6
  [19] Yinyan Sun,  Peiguo Yang,  Yuxia Zhang,  Xin Bao,  Jun Li,  Wenru Hou,  Xiangyu Yao,  Jinghua Han,  Hong Zhang. A genome-wide RNAi screen identifies genes regulating the formation of P bodies in C. elegans and their functions in NMD and RNAi. Protein&Cell, 2011, 2(11): 918-939.  doi: 10.1007/s13238-011-1119-x
  [20] Yanlin Ma,  Xiaohang Tong,  Xiaoling Xu,  Xuemei Li,  Zhiyong Lou,  Zihe Rao. Structures of the N-and C-terminal domains of MHV-A59 nucleocapsid protein corroborate a conserved RNA-protein binding mechanism in coronavirus. Protein&Cell, 2010, 1(7): 688-697.  doi: 10.1007/s13238-010-0079-x
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (249) PDF downloads(168) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return