Volume 6 Issue 12
Dec.  2015
Turn off MathJax
Article Contents
Yuwei Bai, Shinya Tashiro, Satoru Nagatoishi, Toru Suzuki, Dongke Yan, Ruihua Liu, Kouhei Tsumoto, Mark Bartlam, Tadashi Yamamoto. Structural basis for inhibition of the Tob-CNOT7 interaction by a fragment screening approach[J]. Protein&Cell, 2015, 6(12): 924-928. doi: 10.1007/s13238-015-0225-6
Citation: Yuwei Bai, Shinya Tashiro, Satoru Nagatoishi, Toru Suzuki, Dongke Yan, Ruihua Liu, Kouhei Tsumoto, Mark Bartlam, Tadashi Yamamoto. Structural basis for inhibition of the Tob-CNOT7 interaction by a fragment screening approach[J]. Protein&Cell, 2015, 6(12): 924-928. doi: 10.1007/s13238-015-0225-6

Structural basis for inhibition of the Tob-CNOT7 interaction by a fragment screening approach

doi: 10.1007/s13238-015-0225-6
Funds:

grant number 25121734 to TY)

and by funding from Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University.

Platform for Drug Discovery, Informatics, and Structural Life Science from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (to KT)

by KAKENHI (Grants-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas

This work was supported by the National Basic Research Program (973 Program) (No. 2014CB560709 to MB)

 • loading
 • Relative Articles

  [1] Lan-Zhu Li,  Kuan Yang,  Yaobin Jing,  Yanling Fan,  Xiaoyu Jiang,  Si Wang,  Guang-Hui Liu,  Jing Qu,  Shuai Ma,  Weiqi Zhang. CRISPR-based screening identifies XPO7 as a positive regulator of senescence. Protein&Cell, 2023, 14(8): 623-628.  doi: 10.1093/procel/pwad012
  [2] Hai Zheng,  Qianwei Jin,  Xinxin Wang,  Yilun Qi,  Weida Liu,  Yulei Ren,  Dan Zhao,  Fei Xavier Chen,  Jingdong Cheng,  Xizi Chen,  Yanhui Xu. Structural basis of INTAC-regulated transcription. Protein&Cell, 2023, 14(9): 698-702.  doi: 10.1093/procel/pwad010
  [3] Hu Dong,  Pan Liu,  Manyuan Bai,  Kang Wang,  Rui Feng,  Dandan Zhu,  Yao Sun,  Suyu Mu,  Haozhou Li,  Michiel Harmsen,  Shiqi Sun,  Xiangxi Wang,  Huichen Guo. Structural and molecular basis for foot-and-mouth disease virus neutralization by two potent protective antibodies. Protein&Cell, 2022, 13(6): 446-453.  doi: 10.1007/s13238-021-00828-9
  [4] Wenyu Fu,  Yujianan Chen,  Kaidi Wang,  Aubryanna Hettinghouse,  Wenhuo Hu,  Jing-Quan Wang,  Zi-Ning Lei,  Zhe-Sheng Chen,  Kenneth A. Stapleford,  Chuan-ju Liu. Repurposing FDA-approved drugs for SARS-CoV-2 through an ELISA-based screening for the inhibition of RBD/ACE2 interaction. Protein&Cell, 2021, 12(7): 586-591.  doi: 10.1007/s13238-020-00803-w
  [5] Xiangkai Zhen,  Huan Zhou,  Wei Ding,  Biao Zhou,  Xiaolong Xu,  Vanja Perčulija,  Chun-Jung Chen,  Ming-Xian Chang,  Muhammad Iqbal Choudhary,  Songying Ouyang. Structural basis of AimP signaling molecule recognition by AimR in Spbeta group of bacteriophages. Protein&Cell, 2019, 10(2): 131-136.  doi: 10.1007/s13238-018-0588-6
  [6] Yuanlong Ge,  Shu Wu,  Zepeng Zhang,  Xiaocui Li,  Feng Li,  Siyu Yan,  Haiying Liu,  Junjiu Huang,  Yong Zhao. Inhibition of p53 and/or AKT as a new therapeutic approach specifically targeting ALT cancers. Protein&Cell, 2019, 10(11): 808-824.  doi: 10.1007/s13238-019-0634-z
  [7] Yuanlong Ge,  Shu Wu,  Zepeng Zhang,  Xiaocui Li,  Feng Li,  Siyu Yan,  Haiying Liu,  Junjiu Huang,  Yong Zhao. Correction to: Inhibition of p53 and/or AKT as a new therapeutic approach specifically targeting ALT cancers. Protein&Cell, 2019, 10(12): 927-928.  doi: 10.1007/s13238-019-0640-1
  [8] Zhuang Li,  Dan Zhao,  Bin Xiang,  Haitao Li. Structural and biochemical characterization of DAXX-ATRX interaction. Protein&Cell, 2017, 8(10): 762-766.  doi: 10.1007/s13238-017-0463-x
  [9] Xiaoman Wang,  Yiyue Zhao,  Jian Zhang,  Yong Chen. Structural basis for DAXX interaction with ATRX. Protein&Cell, 2017, 8(10): 767-771.  doi: 10.1007/s13238-017-0462-y
  [10] Hongliang Tian,  Xiaoyun Ji,  Xiaoyun Yang,  Zhongxin Zhang,  Zuokun Lu,  Kailin Yang,  Cheng Chen,  Qi Zhao,  Heng Chi,  Zhongyu Mu,  Wei Xie,  Zefang Wang,  Huiqiang Lou,  Haitao Yang,  Zihe Rao. Structural basis of Zika virus helicase in recognizing its substrates. Protein&Cell, 2016, 7(8): 562-570.  doi: 10.1007/s13238-016-0293-2
  [11] Linlin Zhao,  Shuqing Wang,  Lingyu Du,  Jyoti Dev,  Liujuan Zhou,  Zhijun Liu,  James J. Chou,  Bo OuYang. Structural basis of interaction between the hepatitis C virus p7 channel and its blocker hexamethylene amiloride. Protein&Cell, 2016, 7(4): 300-304.  doi: 10.1007/s13238-016-0256-7
  [12] Yu Dong,  Xiaodi Qiu,  Neil Shaw,  Yueyang Xu,  Yuna Sun,  Xuemei Li,  Jun Li,  Zihe Rao. Molecular basis for the inhibition of β-hydroxyacyl-ACP dehydratase HadAB complex from Mycobacterium tuberculosis by flavonoid inhibitors. Protein&Cell, 2015, 6(7): 504-517.  doi: 10.1007/s13238-015-0181-1
  [13] Weiwei Yang. Structural basis of PKM2 regulation. Protein&Cell, 2015, 6(4): 238-240.  doi: 10.1007/s13238-015-0146-4
  [14] Xuejuan Wang,  Jianye Wang,  Zhenrui Ding,  Jinhua Ji,  Qianqian Sun,  Gang Cai. Structural flexibility and functional interaction of Mediator Cdk8 module. Protein&Cell, 2013, 4(12): 911-920.  doi: 10.1007/s13238-013-3069-y
  [15] Chengliang Chai,  You Yu,  Wei Zhuo,  Haifeng Zhao,  Xiaolu Li,  Na Wang,  Jijie Chai,  Maojun Yang. Structural basis for a homodimeric ATPase subunit of an ECF transporter. Protein&Cell, 2013, 4(10): 793-801.  doi: 10.1007/s13238-013-3915-y
  [16] Ji She,  Zhifu Han,  Bin Zhou,  Jijie Chai. Structural basis for differential recognition of brassinolide by its receptors. Protein&Cell, 2013, 4(6): 475-482.  doi: 10.1007/s13238-013-3027-8
  [17] Wei Dong,  Weiqin Lu,  Wallace L. McKeehan,  Yongde Luo,  Sheng Ye. Structural basis of heparan sulfate-specific degradation by heparinase Ⅲ. Protein&Cell, 2012, 3(12): 950-961.  doi: 10.1007/s13238-012-2056-z
  [18] Zheng Zhou,  Jun-Ming Liao,  Peng Zhang,  Jun-Bao Fan,  Jie Chen,  Yi Liang. Parkinson disease drug screening based on the interaction between D2 dopamine receptor and beta-arrestin 2 detected by capillary zone electrophoresis. Protein&Cell, 2011, 2(11): 899-905.  doi: 10.1007/s13238-011-1096-0
  [19] Xiaoyan Zhao,  Hai Pang,  Shenglan Wang,  Weihong Zhou,  Keqian Yang,  Mark Bartlam. Structural basis for prokaryotic calciummediated regulation by a Streptomyces coelicolor calcium binding protein. Protein&Cell, 2010, 1(8): 771-779.  doi: 10.1007/s13238-010-0085-z
  [20] Mark Bartlam,  Tadashi Yamamoto. The structural basis for deadenylation by the CCR4-NOT complex. Protein&Cell, 2010, 1(5): 443-452.  doi: 10.1007/s13238-010-0060-8
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (271) PDF downloads(1202) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return