Volume 8 Issue 11
Nov.  2017
Turn off MathJax
Article Contents
Puping Liang, Chenhui Ding, Hongwei Sun, Xiaowei Xie, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Ying Sun, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Yongxiang Liu, Yali Wang, Jianpei Fang, Dan Liu, Zhou Songyang, Canquan Zhou, Junjiu Huang. Correction of β-thalassemia mutant by base editor in human embryos[J]. Protein&Cell, 2017, 8(11): 811-822. doi: 10.1007/s13238-017-0475-6
Citation: Puping Liang, Chenhui Ding, Hongwei Sun, Xiaowei Xie, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Ying Sun, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Yongxiang Liu, Yali Wang, Jianpei Fang, Dan Liu, Zhou Songyang, Canquan Zhou, Junjiu Huang. Correction of β-thalassemia mutant by base editor in human embryos[J]. Protein&Cell, 2017, 8(11): 811-822. doi: 10.1007/s13238-017-0475-6

Correction of β-thalassemia mutant by base editor in human embryos

doi: 10.1007/s13238-017-0475-6
Funds:

We are grateful to Dr. Qi Zhou for helpful suggestions. This work was supported by National Key R&D Program of China (2017YFC1001901 and 2017YFC1001600), the Science and Technology Planning Project of Guangdong Province (2015B020228002), the Guangzhou Science and Technology Project (201707010085) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 81771579).

 • Received Date: 2017-09-07
 • Rev Recd Date: 2017-09-15
 • β-Thalassemia is a global health issue, caused by mutations in the HBB gene. Among these mutations, HBB -28 (A>G) mutations is one of the three most common mutations in China and Southeast Asia patients with β-thalassemia. Correcting this mutation in human embryos may prevent the disease being passed onto future generations and cure anemia. Here we report the first study using base editor (BE) system to correct disease mutant in human embryos. Firstly, we produced a 293T cell line with an exogenous HBB -28 (A>G) mutant fragment for gRNAs and targeting efficiency evaluation. Then we collected primary skin fibroblast cells from a β-thalassemia patient with HBB -28 (A>G) homozygous mutation. Data showed that base editor could precisely correct HBB -28 (A>G) mutation in the patient's primary cells. To model homozygous mutation disease embryos, we constructed nuclear transfer embryos by fusing the lymphocyte or skin fibroblast cells with enucleated in vitro matured (IVM) oocytes. Notably, the gene correction efficiency was over 23.0% in these embryos by base editor. Although these embryos were still mosaic, the percentage of repaired blastomeres was over 20.0%. In addition, we found that base editor variants, with narrowed deamination window, could promote G-to-A conversion at HBB -28 site precisely in human embryos. Collectively, this study demonstrated the feasibility of curing genetic disease in human somatic cells and embryos by base editor system.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Kuisheng Liu,  Xiaocui Xu,  Dandan Bai,  Yanhe Li,  Yalin Zhang,  Yanping Jia,  Mingyue Guo,  Xiaoxiao Han,  Yingdong Liu,  Yifan Sheng,  Xiaochen Kou,  Yanhong Zhao,  Jiqing Yin,  Sheng Liu,  Jiayu Chen,  Hong Wang,  Yixuan Wang,  Wenqiang Liu,  Shaorong Gao. Bilineage embryo-like structure from EPS cells can produce live mice with tetraploid trophectoderm. Protein&Cell, 2023, 14(4): 262-278.  doi: 10.1093/procel/pwac029
  [2] Xiya Zhang,  Tao Li,  Jianping Ou,  Junjiu Huang,  Puping Liang. Homology-based repair induced by CRISPR-Cas nucleases in mammalian embryo genome editing. Protein&Cell, 2022, 13(5): 316-335.  doi: 10.1007/s13238-021-00838-7
  [3] Yaojin Peng,  Jianwei Lv,  Zhenyu Xiao,  Lulu Ding,  Qi Zhou. A framework for the responsible reform of the 14-day rule in human embryo research. Protein&Cell, 2022, 13(8): 552-558.  doi: 10.1007/s13238-022-00907-5
  [4] Fang Wang,  Weiqi Zhang,  Qiaoyan Yang,  Yu Kang,  Yanling Fan,  Jingkuan Wei,  Zunpeng Liu,  Shaoxing Dai,  Hao Li,  Zifan Li,  Lizhu Xu,  Chu Chu,  Jing Qu,  Chenyang Si,  Weizhi Ji,  Guang-Hui Liu,  Chengzu Long,  Yuyu Niu. Generation of a Hutchinson-Gilford progeria syndrome monkey model by base editing. Protein&Cell, 2020, 11(11): 809-824.  doi: 10.1007/s13238-020-00740-8
  [5] Pradeep Reddy, Yanjiao Shao, Reyna Hernandez-Benitez, Estrella Nuñez Delicado, Juan Carlos Izpisua Belmonte. First progeria monkey model generated using base editor. Protein&Cell, 2020, 11(12): 862-865.  doi: 10.1007/s13238-020-00765-z
  [6] Lei Yang,  Xiaohui Zhang,  Liren Wang,  Shuming Yin,  Biyun Zhu,  Ling Xie,  Qiuhui Duan,  Huiqiong Hu,  Rui Zheng,  Yu Wei,  Liangyue Peng,  Honghui Han,  Jiqin Zhang,  Wenjuan Qiu,  Hongquan Geng,  Stefan Siwko,  Xueli Zhang,  Mingyao Liu,  Dali Li. Correction to: Increasing targeting scope of adenosine base editors in mouse and rat embryos through fusion of TadA deaminase with Cas9 variants. Protein&Cell, 2019, 10(9): 700-700.  doi: 10.1007/s13238-019-0631-2
  [7] Kun Jia,  Zongyang Lu,  Fei Zhou,  Zhiqi Xiong,  Rui Zhang,  Zhiwei Liu,  Yu'e Ma,  Lei He,  Cong Li,  Zhen Zhu,  Dejing Pan,  Zhengxing Lian. Multiple sgRNAs facilitate base editingmediated i-stop to induce complete and precise gene disruption. Protein&Cell, 2019, 10(11): 832-839.  doi: 10.1007/s13238-019-0611-6
  [8] Yan Huang,  Chenhui Ding,  Puping Liang,  Duanduan Li,  Yu Tang,  Wei Meng,  Hongwei Sun,  Hongyu Lu,  Yu Chen,  Xueying Chen,  Qunshan Huang,  Jianpei Fang,  Canquan Zhou,  Shihua Yang,  Junjiu Huang. HBB-deficient Macaca fascicularis monkey presents with human β-thalassemia. Protein&Cell, 2019, 10(7): 538-542.  doi: 10.1007/s13238-019-0627-y
  [9] Lei Yang,  Xiaohui Zhang,  Liren Wang,  Shuming Yin,  Biyun Zhu,  Ling Xie,  Qiuhui Duan,  Huiqiong Hu,  Rui Zheng,  Yu Wei,  Liangyue Peng,  Honghui Han,  Jiqin Zhang,  Wenjuan Qiu,  Hongquan Geng,  Stefan Siwko,  Xueli Zhang,  Mingyao Liu,  Dali Li. Increasing targeting scope of adenosine base editors in mouse and rat embryos through fusion of TadA deaminase with Cas9 variants. Protein&Cell, 2018, 9(9): 814-819.  doi: 10.1007/s13238-018-0568-x
  [10] Ruotong Ren,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Guang-Hui Liu. Adenine base editing to mimic or correct disease mutations in rodents. Protein&Cell, 2018, 9(9): 752-753.  doi: 10.1007/s13238-018-0570-3
  [11] Puping Liang,  Hongwei Sun,  Xiya Zhang,  Xiaowei Xie,  Jinran Zhang,  Yaofu Bai,  Xueling Ouyang,  Shengyao Zhi,  Yuanyan Xiong,  Wenbin Ma,  Dan Liu,  Junjiu Huang,  Zhou Songyang. Effective and precise adenine base editing in mouse zygotes. Protein&Cell, 2018, 9(9): 808-813.  doi: 10.1007/s13238-018-0566-z
  [12] Wufeng Li,  Liping Shang,  Kaimeng Huang,  Jiao Li,  Zhibin Wang,  Hongjie Yao. Identification of critical base pairs required for CTCF binding in motif M1 and M2. Protein&Cell, 2017, 8(7): 544-549.  doi: 10.1007/s13238-017-0387-5
  [13] Haoyi Wang. Editing base in mouse model. Protein&Cell, 2017, 8(8): 558-559.  doi: 10.1007/s13238-017-0432-4
  [14] Guanglei Li,  Yajing Liu,  Yanting Zeng,  Jianan Li,  Lijie Wang,  Guang Yang,  Dunjin Chen,  Xiaoyun Shang,  Jia Chen,  Xingxu Huang,  Jianqiao Liu. Highly efficient and precise base editing in discarded human tripronuclear embryos. Protein&Cell, 2017, 8(10): 776-779.  doi: 10.1007/s13238-017-0458-7
  [15] Changyang Zhou,  Meiling Zhang,  Yu Wei,  Yidi Sun,  Yun Sun,  Hong Pan,  Ning Yao,  Wanxia Zhong,  Yixue Li,  Weiping Li,  Hui Yang,  Zi-jiang Chen. Highly efficient base editing in human tripronuclear zygotes. Protein&Cell, 2017, 8(10): 772-775.  doi: 10.1007/s13238-017-0459-6
  [16] Manyu Xu,  Xiaopeng Zhu,  Jinfang Yu,  Jinpeng Yu,  Sulan Luo,  Xinquan Wang. The crystal structure of Ac-AChBP in complex with α-conotoxin LvIA reveals the mechanism of its selectivity towards different nAChR subtypes. Protein&Cell, 2017, 8(9): 675-685.  doi: 10.1007/s13238-017-0426-2
  [17] Puping Liang,  Hongwei Sun,  Ying Sun,  Xiya Zhang,  Xiaowei Xie,  Jinran Zhang,  Zhen Zhang,  Yuxi Chen,  Chenhui Ding,  Yuanyan Xiong,  Wenbin Ma,  Dan Liu,  Junjiu Huang,  Zhou Songyang. Effective gene editing by high-fidelity base editor 2 in mouse zygotes. Protein&Cell, 2017, 8(8): 601-611.  doi: 10.1007/s13238-017-0418-2
  [18] Xuechen Lv,  Junlin Liu,  Qiaoyun Shi,  Qiwen Tan,  Dong Wu,  John J. Skinner,  Angela L. Walker,  Lixia Zhao,  Xiangxiang Gu,  Na Chen,  Lu Xue,  Pei Si,  Lu Zhang,  Zeshi Wang,  Vsevolod Katritch,  Zhi-jie Liu,  Raymond C. Stevens. In vitro expression and analysis of the 826 human G protein-coupled receptors. Protein&Cell, 2016, 7(5): 325-337.  doi: 10.1007/s13238-016-0263-8
  [19] Zhiguo Wang,  Ruping Chen,  Ling Hou,  Jianfeng Li,  Jun-Ping Liu. Molecular dynamics and principal components of potassium binding with human telomeric intra-molecular G-quadruplex. Protein&Cell, 2015, 6(6): 423-433.  doi: 10.1007/s13238-015-0155-3
  [20] Puping Liang,  Yanwen Xu,  Xiya Zhang,  Chenhui Ding,  Rui Huang,  Zhen Zhang,  Jie Lv,  Xiaowei Xie,  Yuxi Chen,  Yujing Li,  Ying Sun,  Yaofu Bai,  Zhou Songyang,  Wenbin Ma,  Canquan Zhou,  Junjiu Huang. CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes. Protein&Cell, 2015, 6(5): 363-372.  doi: 10.1007/s13238-015-0153-5
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (724) PDF downloads(49035) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return