Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song. Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 961-961. doi: 10.1007/s13238-022-00917-3
Citation: Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song. Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 961-961. doi: 10.1007/s13238-022-00917-3

Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return