Latest Articles

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Display Method:
Bend family proteins mark chromatin boundaries and synergistically promote early germ cell differentiation
Guang Shi, Yaofu Bai, Xiya Zhang, Junfeng Su, Junjie Pang, Quanyuan He, Pengguihang Zeng, Junjun Ding, Yuanyan Xiong, Jingran Zhang, Jingwen Wang, Dan Liu, Wenbin Ma, Junjiu Huang, Zhou Songyang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00884-1
Abstract:
Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model
Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00873-4
Abstract:
Hyperthermia differentially affects specific human stem cells and their differentiated derivatives
Si Wang, Fang Cheng, Qianzhao Ji, Moshi Song, Zeming Wu, Yiyuan Zhang, Zhejun Ji, Huyi Feng, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Qi Zhou, Jing Qu, Wei Li, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00887-y
Abstract:
Restoration of FMRP expression in adult V1 neurons rescues visual deficits in a mouse model of fragile X syndrome
Chaojuan Yang, Yonglu Tian, Feng Su, Yangzhen Wang, Mengna Liu, Hongyi Wang, Yaxuan Cui, Peijiang Yuan, Xiangning Li, Anan Li, Hui Gong, Qingming Luo, Desheng Zhu, Peng Cao, Yunbo Liu, Xunli Wang, Min-hua Luo, Fuqiang Xu, Wei Xiong, Liecheng Wang, Xiang-yao Li, Chen Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00878-z
Abstract:
“Always learn today, stand ready to act tomorrow”—Po Tien: A pioneer of Virology in China
Xin Zhang, Huan Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00870-7
Abstract:
A pair of transporters controls mitochondrial Zn2+ levels to maintain mitochondrial homeostasis
Tengfei Ma, Liyuan Zhao, Jie Zhang, Ruofeng Tang, Xin Wang, Nan Liu, Qian Zhang, Fengyang Wang, Meijiao Li, Qian Shan, Yang Yang, Qiuyuan Yin, Limei Yang, Qiwen Gan, Chonglin Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00881-4
Abstract:
Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332
Yao Zhao, Chao Fang, Qi Zhang, Ruxue Zhang, Xiangbo Zhao, Yinkai Duan, Haofeng Wang, Yan Zhu, Lu Feng, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Xiuna Yang, Leike Zhang, Chao Peng, Kailin Yang, Dawei Ma, Zihe Rao, Haitao Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00883-2
Abstract:
Drug target inference by mining transcriptional data using a novel graph convolutional network framework
Feisheng Zhong, Xiaolong Wu, Ruirui Yang, Xutong Li, Dingyan Wang, Zunyun Fu, Xiaohong Liu, XiaoZhe Wan, Tianbiao Yang, Zisheng Fan, Yinghui Zhang, Xiaomin Luo, Kaixian Chen, Sulin Zhang, Hualiang Jiang, Mingyue Zheng
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00885-0
Abstract:
cGAS guards against chromosome end-to-end fusions during mitosis and facilitates replicative senescence
Xiaocui Li, Xiaojuan Li, Chen Xie, Sihui Cai, Mengqiu Li, Heping Jin, Shu Wu, Jun Cui, Haiying Liu, Yong Zhao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00879-y
Abstract:
A tribute to Professor Yong Zhao
Zheng Tan, Jun Tang, Feng Wang, Xiaocui Li, Yanlian Chen, Zhou Songyang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00875-2
Abstract:
New concepts for generating interspecies chimeras using human pluripotent stem cells
Alejandro De Los Angeles, Jun Wu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00880-5
Abstract:
The Founder of Plant Taxonomy in China: HU Hsen-Hsu
Xiaojiang Hu, Jinshuang Ma
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00877-0
Abstract:
An ultrapotent pan-β-coronavirus lineage B (β-CoV-B) neutralizing antibody locks the receptor-binding domain in closed conformation by targeting its conserved epitope
Zezhong Liu, Wei Xu, Zhenguo Chen, Wangjun Fu, Wuqiang Zhan, Yidan Gao, Jie Zhou, Yunjiao Zhou, Jianbo Wu, Qian Wang, Xiang Zhang, Aihua Hao, Wei Wu, Qianqian Zhang, Yaming Li, Kaiyue Fan, Ruihong Chen, Qiaochu Jiang, Christian T. Mayer, Till Schoofs, Youhua Xie, Shibo Jiang, Yumei Wen, Zhenghong Yuan, Kang Wang, Lu Lu, Lei Sun, Qiao Wang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00871-6
Abstract:
New threats posed by the emerging circulating variants of SARS-CoV-2 highlight the need to find conserved neutralizing epitopes for therapeutic antibodies and efficient vaccine design. Here, we identified a receptor-binding domain (RBD)-binding antibody, XG014, which potently neutralizes β-coronavirus lineage B (β-CoV-B), including SARS-CoV-2, its circulating variants, SARS-CoV and bat SARSr-CoV WIV1. Interestingly, antibody family members competing with XG014 binding show reduced levels of cross-reactivity and induce antibody-dependent SARS-CoV-2 spike (S) protein-mediated cell-cell fusion, suggesting a unique mode of recognition by XG014. Structural analyses reveal that XG014 recognizes a conserved epitope outside the ACE2 binding site and completely locks RBD in the non-functional “down” conformation, while its family member XG005 directly competes with ACE2 binding and position the RBD “up”. Single administration of XG014 is effective in protection against and therapy of SARS-CoV-2 infection in vivo. Our findings suggest the potential to develop XG014 as pan-β-CoV-B therapeutics and the importance of the XG014 conserved antigenic epitope for designing broadly protective vaccines against β-CoV-B and newly emerging SARS-CoV-2 variants of concern.
Large-scale chemical screen identifies Gallic acid as a geroprotector for human stem cells
Hezhen Shan, Lingling Geng, Xiaoyu Jiang, Moshi Song, Jianxun Wang, Zunpeng Liu, Xiao Zhuo, Zeming Wu, Jianli Hu, Zhejun Ji, Si Wang, Piu Chan, Jing Qu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00872-5
Abstract:
Persisting lung pathogenesis and minimum residual virus in hamster after acute COVID-19
Lunzhi Yuan, Huachen Zhu, Ming Zhou, Jian Ma, Rirong Chen, Liuqin Yu, Wenjia Chen, Wenshan Hong, Jia Wang, Yao Chen, Kun Wu, Wangheng Hou, Yali Zhang, Shengxiang Ge, Yixin Chen, Quan Yuan, Qiyi Tang, Tong Cheng, Yi Guan, Ningshao Xia
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00874-3
Abstract:
Correction to: The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00854-7
Abstract:
Correction to: Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates the scaffold function of LINE1 RNA in mouse ESCs and early embryos
Chuan Chen, Wenqiang Liu, Jiayin Guo, Yuanyuan Liu, Xuelian Liu, Jun Liu, Xiaoyang Dou, Rongrong Le, Yixin Huang, Chong Li, Lingyue Yang, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, You Wu, Jiayu Chen, Hong Wang, Bin Shen, Yawei Gao, Shaorong Gao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00853-8
Abstract:
Legacy of Hongxi Su: Pioneer of Chinese Cardiosurgery
Sumin Yang, Haoyu Hu, Xin Zheng, Shizhong Wang, Li Yuan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00848-5
Abstract:
Cancer biology deciphered by single-cell transcriptomic sequencing
Yanmeng Li, Jianshi Jin, Fan Bai
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00868-1
Abstract:
The mini player with diverse functions: extracellular vesicles in cell biology, disease, and therapeutics
Abhimanyu Thakur, Xiaoshan Ke, Ya-Wen Chen, Pedram Motallebnejad, Kui Zhang, Qizhou Lian, Huanhuan Joyce Chen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00863-6
Abstract:
Nuclear cGAS: sequestration and beyond
Juli Bai, Feng Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00869-0
Abstract:
Exosomes from antler stem cells alleviate mesenchymal stem cell senescence and osteoarthritis
Jinghui Lei, Xiaoyu Jiang, Wei Li, Jie Ren, Datao Wang, Zhejun Ji, Zeming Wu, Fang Cheng, Yusheng Cai, Zheng-Rong Yu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Chunyi Li, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Jing Qu, Si Wang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00860-9
Abstract:
Comprehensive analysis of RNA-seq and whole genome sequencing data reveals no evidence for SARS-CoV-2 integrating into host genome
Yu-Sheng Chen, Shuaiyao Lu, Bing Zhang, Tingfu Du, Wen-Jie Li, Meng Lei, Yanan Zhou, Yong Zhang, Penghui Liu, Yong-Qiao Sun, Yong-Liang Zhao, Ying Yang, Xiaozhong Peng, Yun-Gui Yang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00861-8
Abstract:
LIN28 coordinately promotes nucleolar/ ribosomal functions and represses the 2C-like transcriptional program in pluripotent stem cells
Zhen Sun, Hua Yu, Jing Zhao, Tianyu Tan, Hongru Pan, Yuqing Zhu, Lang Chen, Cheng Zhang, Li Zhang, Anhua Lei, Yuyan Xu, Xianju Bi, Xin Huang, Bo Gao, Longfei Wang, Cristina Correia, Ming Chen, Qiming Sun, Yu Feng, Li Shen, Hao Wu, Jianlong Wang, Xiaohua Shen, George Q. Daley, Hu Li, Jin Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00864-5
Abstract:
Genomic instability as a major mechanism for acquired resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitors in cancer
Bing Liu, Daniela Duenas, Li Zheng, Karen Reckamp, Binghui Shen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00855-6
Abstract:
RNA m6A meets transposable elements and chromatin
Chenxi He, Fei Lan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00859-2
Abstract:
METTL9 mediated N1-histidine methylation of zinc transporters is required for tumor growth
Mengyue Lv, Dan Cao, Liwen Zhang, Chi Hu, Shukai Li, Panrui Zhang, Lianbang Zhu, Xiao Yi, Chaoliang Li, Alin Yang, Zhentao Yang, Yi Zhu, Kaiguang Zhang, Wen Pan
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00857-4
Abstract:
Emerging roles of spliceosome in cancer and immunity
Hui Yang, Bruce Beutler, Duanwu Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00856-5
Abstract:
Te-Pei Feng: a pioneer of neuromuscular physiology in China
Wei Xie, Ben-Yu Guo, Yanyan Qian
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00850-x
Abstract:
Metabolic reprogramming and epigenetic modifications on the path to cancer
Linchong Sun, Huafeng Zhang, Ping Gao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00846-7
Abstract:
Cell-cycle length of medial ganglionic eminence progenitors contributes to interneuron fate
Ni Zong, Min Wang, Yinghui Fu, Dan Shen, Yong-Chun Yu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00851-w
Abstract:
Darwinian rebel: The legacy of Loh-Seng Tsai—Chinese animal psychologist
Yong Wang, Wei Chen, Shiying Li, Bin Yin
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00849-4
Abstract:
Maternal heterozygous mutation in CHEK1 leads to mitotic arrest in human zygotes
Beili Chen, Jianying Guo, Ting Wang, Qianhui Lee, Jia Ming, Fangfang Ding, Haitao Li, Zhiguo Zhang, Lin Li, Yunxia Cao, Jie Na
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00844-9
Abstract:
Homology-based repair induced by CRISPRCas nucleases in mammalian embryo genome editing
Xiya Zhang, Tao Li, Jianping Ou, Junjiu Huang, Puping Liang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00838-7
Abstract:
Molecular basis and homeostatic regulation of Zinc taste
Rui Luo, Yuxiang Zhang, Yinjun Jia, Yan Zhang, Zongyang Li, Jieqing Zhao, Ting Liu, Wei Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00845-8
Abstract:
Isogenic human pluripotent stem cell disease models reveal ABRA deficiency underlies cTnT mutation-induced familial dilated cardiomyopathy
Bin Li, Yongkun Zhan, Qianqian Liang, Chen Xu, Xinyan Zhou, Huanhuan Cai, Yufan Zheng, Yifan Guo, Lei Wang, Wenqing Qiu, Baiping Cui, Chao Lu, Ruizhe Qian, Ping Zhou, Haiyan Chen, Yun Liu, Sifeng Chen, Xiaobo Li, Ning Sun
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00843-w
Abstract:
The hypothalamus for whole-body physiology: from metabolism to aging
Tiemin Liu, Yong Xu, Chun-Xia Yi, Qingchun Tong, Dongsheng Cai
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00834-x
Abstract:
Islet organoid as a promising model for diabetes
Xiaofei Zhang, Zhuo Ma, Eli Song, Tao Xu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00831-0
Abstract:
The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00822-1
Abstract:
Sicien H. Chen, one of the pioneers and founders of Chinese entomology
Yejing Ge
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00829-8
Abstract:
Structural and molecular basis for foot-and-mouth disease virus neutralization by two potent protective antibodies
Hu Dong, Pan Liu, Manyuan Bai, Kang Wang, Rui Feng, Dandan Zhu, Yao Sun, Suyu Mu, Haozhou Li, Michiel Harmsen, Shiqi Sun, Xiangxi Wang, Huichen Guo
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-021-00828-9
Abstract:
Youheng Tang, the pioneering founder of South China Agricultural University
Yuan Chen, Alan W. Adame, Ge-Zhi Chen, Yuanyuan Meng
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00815-6
Abstract:
Cardioprotective mechanism of SGLT2 inhibitor against myocardial infarction is through reduction of autosis
Kai Jiang, Yue Xu, Dandan Wang, Feng Chen, Zizhuo Tu, Jie Qian, Sheng Xu, Yixiang Xu, John Hwa, Jian Li, Hongcai Shang, Yaozu Xiang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00809-4
Abstract:
Nuclear peripheral chromatin-lamin B1 interaction is required for global integrity of chromatin architecture and dynamics in human cells
Lei Chang, Mengfan Li, Shipeng Shao, Chen Li, Shanshan Ai, Boxin Xue, Yingping Hou, Yiwen Zhang, Ruifeng Li, Xiaoying Fan, Aibin He, Cheng Li, Yujie Sun
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00794-8
Abstract:
The two-stage interaction of Ebola virus VP40 with nucleoprotein results in a switch from viral RNA synthesis to virion assembly/budding
Linjuan Wu, Dongning Jin, Dan Wang, Xuping Jing, Peng Gong, Yali Qin, Mingzhou Chen
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00764-0
Abstract:
The potential of using blood circular RNA as liquid biopsy biomarker for human diseases
Guoxia Wen, Tong Zhou, Wanjun Gu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00799-3
Abstract:
Genomic and transcriptomic analysis unveils population evolution and development of pesticide resistance in fall armyworm Spodoptera frugiperda
Furong Gui, Tianming Lan, Yue Zhao, Wei Guo, Yang Dong, Dongming Fang, Huan Liu, Haimeng Li, Hongli Wang, Ruoshi Hao, Xiaofang Cheng, Yahong Li, Pengcheng Yang, Sunil Kumar Sahu, Yaping Chen, Le Cheng, Shuqi He, Ping Liu, Guangyi Fan, Haorong Lu, Guohai Hu, Wei Dong, Bin Chen, Yuan Jiang, Yongwei Zhang, Hanhong Xu, Fei Lin, Bernard Slipper, Alisa Postma, Matthew Jackson, Birhan Addisie Abate, Kassahun Tesfaye, Aschalew Lemma Demie, Meseret Destaw Bayeleygne, Dawit Tesfaye Degefu, Feng Chen, Paul K. Kuria, Zachary M. Kinyua, Tong-Xian Liu, Huanming Yang, Fangneng Huang, Xin Liu, Jun Sheng, Le Kang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00795-7
Abstract:
A world renowned psychophysiologist: Kaoliang Chow
Lei Zhang, Lijun Wang, Benyu Guo, Yanyan Qian, Qingming Liu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00797-5
Abstract:
Chia Chi Wang and his research on Protozoology
Ting Shi, Lei Fu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00759-x
Abstract:
Fern botanist Ren-Chang Ching and his taxonomic system
Xunfeng Xu, Lei Fu
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00758-y
Abstract:
Tsai Chiao: The founder of physiology and aviation, aerospace and navigation medicine in China
Yalan Wang, Zijian Li, Yanyan Qian, Benyu Guo
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-020-00737-3
Abstract:
Qi Fang: Affective interweave with patients
Tanping Fu, Wenli Duan, Mingyan Chen, Shuyang Zhang
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-019-00667-9
Abstract:
Correction to: Developing potent PROTACs tools for selective degradation of HDAC6 protein
Zixuan An, Wenxing Lv, Shang Su, Wei Wu, Yu Rao
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-019-0613-4
Abstract:
Professor Li-Pin. King: a famous physiologist in China
Wei Gong, Fangfang Wang, Yike Ying
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-018-0582-z
Abstract:
Retraction Note to: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora
Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-014-0079-3
Abstract:
RETRACTED ARTICLE: DDB1 and Cul4 are necessary for gene silencing and heterochromatin formation at pericentromeric regions in Neurospora
Yingqiong Cao, Jicheng Wei, Silu Yang, Jinquan Sun, Hui Xu, Ying Wang, Yuanbiao Zhao, Qun He
, Available online  , doi: 10.1007/s13238-014-0067-7
Abstract: